5 tips voor het maken van een goed marketingplan7 min read

5 tips voor het maken van een goed marketingplan!

Blog-Mademarketing-marketingplan

Een succesvol product of dienst begint bij een sterk marketingplan. Het is belangrijk om hier goed over na te denken en veel aandacht te besteden aan concrete doelen en slimme, meetbare acties! In dit blog staan 5 tips over waar je aan moet denken bij het schrijven van een marketingplan!

doelgroep
campagnedoelstellingen

Tip 1: Doe onderzoek naar je doelgroep

Een belangrijk onderdeel van het marketingplan is het doen van onderzoek naar je doelgroep. Dit onderzoek kan je doen door jezelf en je doelgroep de volgende vragen te stellen:

  • Wie is mijn belangrijkste doelgroep?
  • Hoe groot is deze doelgroep en hoeveel omzet kan ik hieruit genereren?
  • Wat vindt mijn doelgroep positief aan mijn product of dienst?
  • Ziet de doelgroep verbeterpunten?
  • Hoe start ik een goede relatie met mijn doelgroep?
  • Welke behoeftes heeft mijn doelgroep?

Tip 2: Kijk naar je concurrenten

Kijk goed naar al je concurrenten! Stel een lijst op en kijk naar al je directe en indirecte concurrenten en noteer deze op de lijst. Schrijf bij iedere concurrent wat ze precies doen en wat hun sterke en zwakke punten zijn. Als je dit doet zie je goed waar jouw kansen en bedreigingen liggen en die kan je verwerken in je SWOT-analyse maar daar straks meer over.

Tip 3: Maak een SWOT-analyse

Een SWOT-analyse is een analyse van je eigen bedrijf. Bij een SWOT analyse kijk je naar de volgende punten:

(S)= Strengths of te wel de sterke kanten van je bedrijf. Wat gaat er nu al goed?

(W)= Weaknesses of te wel de zwakke kanten van je bedrijf. Wat gaat er nog niet zo goed?

(O)= oppurtunities of te wel waar liggen er nog kansen voor je bedrijf? Hierbij is het verstandig om te kijken naar je sterke punten en naar de concurrentie. Waar zie jij kansen en hoe kan je die grijpen doormiddel van je sterke punten. Daarnaast kan je ook kijken naar zaken zoals technologische verandering, vergrijzing etc. Dit ligt uiteraard aan de doelgroep en de markt waarin je je bevindt

(T)= Threats of te wel welke bedreigingen zijn er voor je bedrijf? Hierbij is het ook belangrijk om te kijken naar zaken zoals technologische veranderingen, denk aan robotisering etc. Verder is het ook belangrijk om hierbij te kijken naar je concurrenten. Waar vormen zij voor jouw bedrijf een bedreiging?

Tip 4: Maak een marketingstrategie

Wanneer je dit allemaal gedaan hebt is het tijd om een marketingstrategie op te gaan stellen. Je hebt nu een goed beeld van waar je staat en hierop volgt het maken van marketingstrategie. Hierbij is het verstandig om te letten op de volgende zaken:

  • Stel doelstellingen op en formuleer ze SMART. (Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden)
  • Kijk hoe je deze doelstellingen gaat behalen. Hierbij kan je kijken naar de vier P’s uit de marketingmix. (Product, prijs, promotie en plaats).
  • Formuleer welke marketingacties je gaat doen om deze doelstellingen te behalen. Let hierbij goed op wat er past bij jouw doelgroep. Schrijf hierbij concreet op welke acties je gaat doen om welke doelstellingen te behalen.

 

Tip 5: Kijk goed naar het marketingbudget

Het laatste punt is het vaststellen van je marketingbudget. Hoeveel geld is er beschikbaar voor marketing en hoeveel geld is er beschikbaar per doelstelling? Het is natuurlijk de bedoeling dat je het uitgegeven geld terug verdiend in de vorm van omzet of naamsbekendheid/imagoverbetering. Kijk dus bij alle uitgaven die je doet aan wat het doel is en hoe je het met deze activiteit terug gaat verdienen in de vorm van omzet of imagoverbetering/naamsbekendheid.

Hulp nodig bij jouw online strategie?
Klik dan hier

marketingstrategie
budget-marketingplan