5 tips om effectiever samen te werken7 min read

5 tips om effectiever samen te werken

Samenwerken is bij bijna alle bedrijven de key tot succes. Met meer mensen bereik je, in de meeste gevallen, nou eenmaal meer dan alleen. In een team zoek je naar de kwaliteiten van degene waarmee je samen werkt. Hierdoor kan je met meer mensen, niet alleen meer werk doen maar is het resultaat veelal ook beter. Dit betekent dat het belangrijk is dat je goed kan samenwerken. Maar hoe kan je eigenlijk het beste samenwerken en hoe zorg je ervoor dat je hier beter in wordt? In dit blog staan 5 tips om effectiever samen te werken.

samenwerken-blog

Tip 1: respecteer je teamgenoten

Wanneer je werkt in een team is het belangrijk dat je ieder op zijn eigen manier respecteert. Kijk naar ieders kwaliteiten en probeer dit te stimuleren. Geef iedereen een veilig gevoel en laat iedereen zeggen wat hij of zij denkt. Op deze manier bereik je de meeste creativiteit en de beste oplossingen. Door het kijken naar ieders kwaliteiten en door deze te stimuleren zorg je voor een beter resultaat. Daarnaast hoef je het niet met alles eens te zijn. Het voeren van respectvolle discussies is namelijk goed voor het eindresultaat. Dit zorgt ervoor dat onderwerpen op meerdere aspecten worden bekeken en dit resulteert veelal in een beter resultaat.

Tip 2: maak teamdoelen

Het stellen van duidelijke doelen zorgt voor een goed overzicht van wat er gedaan moet worden. Wanneer een team duidelijke doelen heeft is het makkelijker om een verdeling te maken van wie wat doet. Een duidelijk overzicht van wat er gedaan moet worden zorgt voor rust en dit is bevorderlijk voor de sfeer en voor het samenwerkingsproces. Bij het verdelen van de taken is het belangrijk om te kijken naar ieders kwaliteiten. Op deze manier gaat het proces het soepelst en is het makkelijker om samen te werken.

Tip 3: zorg voor een aangename omgeving

De omgeving waarin een team werkt is van invloed op de manier waarop er wordt samengewerkt en op het resultaat wat er uit deze samenwerking komt. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat zachte achtergrondmuziek met elektronische instrumenten zorgt voor meer creativiteit tijdens het samenwerken. Wanneer focus het belangrijkst is dan is totale stilte beter. Ook blijkt uit onderzoek dat een temperatuur tussen de 20 en 23 graden het meest optimaal is. Wanneer het warmer of kouder is gebruikt je lichaam hiervoor te veel energie.

Tip 4: organiseer teambuilding activiteiten

Het is belangrijk dat collega’s elkaar vertrouwen. Dit vertrouwen kan verhoogd worden door team buildings activiteiten. Vertrouwen zorgt namelijk voor een effectiever en efficiëntere samenwerking. Hierbij is het belangrijk om de activiteit te doen buiten het kantoor. Zorg ervoor dat het team elkaar op persoonlijk vlak beter leert kennen. Dit zorgt uiteindelijk voor minder conflicten omdat mensen zich beter in kunnen leven in de ander.

Tip 5: communiceer

Dit klinkt vanzelfsprekend maar het is ontzettend belangrijk dat er goed wordt gecommuniceerd binnen het team. Dit lijkt misschien makkelijk maar goed communiceren is voor veel mensen erg lastig. Voor een goed samenwerkingsproces is het uitten van ideeën en gedachtes essentieel. Hierbij is het belangrijk dat je controleert of de rest van het team je goed begrijpt. Vraag of ze je begrijpen en of ze nog vragen hebben. Ook is het belangrijk om feedback op elkaar te geven op een respectvolle manier. Door feedback te geven en te krijgen ga je anders naar bepaalde zaken kijken. Deze nieuwe inzichten kunnen het resultaat positief beïnvloeden.

Vragen of ideeën?
Klik dan hier

Samenwerken